Moony Blue tã quần

Moony Blue tã quần - Bỉm quần Moony Moony Blue tã quần - Bỉm quần Moony

Thiết kế đặc biệt giúp ngăn tràn tã hiệu quả*

BÍ MẬT 0 TRÀN TÃ

Dòng sản phẩm

Moony Blue tã quần

6kg~11kg

9kg~14kg

12kg~22kg

13kg~28kg

Bảng thông số Kích cỡ

Cân nặng Sản phẩm Giai đoạn phát triển của bé
6kg~12kg
Moony Blue tã quần Cỡ M

Moony Blue tã quần Cỡ M

Biết đứng ・ Biết đi

Biết đứng / Biết đi

Phân tròn và có dạng viên

9kg~14kg
Moony Blue tã quần Cỡ L

Moony Blue tã quần Cỡ L

Biết đứng ・ Biết đi

Biết đứng / Biết đi

Phân tròn và có dạng viên

12kg~22kg
Moony Blue tã quần Cỡ XL

Moony Blue tã quần Cỡ XL

Trẻ đã lớn hơn

Trẻ đã lớn hơn

Giai đoạn tập đi vệ sinh

13kg~28kg
Moony Blue tã quần cỡ XXL

Moony Blue tã quần cỡ XXL

Trẻ đã lớn hơn

Trẻ đã lớn hơn

Giai đoạn tập đi vệ sinh